Terugbetaling

Diabetische voetcontrole

Terugbetaling  is enkel voorzien voor een diabetische voetcontrole via het zorgmodel ‘opvolging’ (prezorgtraject / voorzorgtraject), het zorgtraject of de diabetesconventie.

Voorwaarden:

  • enkel terugbetaling vanaf rizicovoet 1
  • voorschrift van de huisarts (zorgmodel ‘opvolging’/ zorgtaject/ diabetespas / diabetesconventie) of arts-specialist bv. endocrinoloog (diabetespas / diabetesconventie)
  • in het bezit zijn van een diabetespas of aangesloten zijn bij de diabetesconventie, het zorgmodel ‘opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ of zorgtraject diabetes
  • terugbetaling beperkt zich tot 2 x per jaar

Opgelet! Zonder het juiste voorschrift (met duidelijke vermelding van het traject) kan er geen getuigschrift voor terugbetaling worden afgeleverd.

 

Podologische voetverzorging

Normaal is er geen terugbetaling voorzien voor podologische handelingen. Maar de meeste mutualiteiten  geven onder bepaalde voorwaarden of vanaf een zekere leeftijd (afhankelijk van de mutualiteit) een kleine vergoeding voor voetverzorging. Hiervoor dien je wel het desbetreffende document of boekje mee te brengen naar de consultatie.

Voor meer info klik op jouw mutualiteit.

Partena

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Christelijke Mutualiteit (CM) Waas en Dender

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

 

Podologische zolen

Voor podologische zooltherapie is er voorlopig via het riziv nog geen terugbetaling voorzien.

Bij Partena kan men van 25 euro per zool (50 euro per paar) terugbetaling genieten.

Bij de Christelijke Mutualiteit was er in 2018 ook een terugbetaling van 15 euro per zool (30 euro per paar), maar dit werd in 2019 opnieuw afgeschaft.

Maar sinds 2019 geeft de Liberale Mutualiteit dan weer 15 euro per zool.

Uitzonderlijk kan een deel van de kosten gerecupereerd worden via een aanvullende hospitalisatieverzekering.

Meer info betreffende terugbetaling via Partena.

Meer info betreffende terugbetaling via Liberale Mutualiteit